Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Farské oznamy

Drahí veriaci,

ak máte záujem byť informovaní o aktuálnych informáciách a aktuálnom dianí vo farnosti pošlite nám svoju e-mailovú adresu a my Vás budeme pravidelne kontaktovať.

Naša e-mailová adresa: klastor.pod.znievom@fara.sk

 

 

  MODLITBA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
( Modlitba Jána Pavla II. )

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť
ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách
našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby.
Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života
úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia.
Mária, Matka Cirkvi,
príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne.
R. Amen.

 


 

MODLITBA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
( Modlitba Jána Pavla II. )

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť
ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách
našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby.
Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života
úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia.
Mária, Matka Cirkvi,
príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne.
R. Amen.
 

----------------

Pozývame Vás:

----------

 Forma pomoci pre naše kostoly:

IBAN SK5065000000000020264791

ĎAKUJEME ZA POMOC

---------------------

+ Ďakujem za prinesenie úrody na poďakovanie Pánu Bohu, ako aj za
výzdobu a naaranžovanie darov zeme.


+ Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem vo štvrtok
v Slovanoch a v piatok v Kláštore pod Znievom hodinu pred sv. omšou, kde bude vyložená aj Sviatosť Oltárna. Pozývam aj deti, ktoré si ešte
neurobili deväť prvých piatkov.

+ Každý piatok o 17:15 hod. pred sv. omšou v spoločenskej miestnosti
na fare bude bývať katechetické stretko s prvoprijímajúcimi deťmi. Pozývame však  aj štvrtákov a piatakov. Stretnutie bude pokračovať sv. omšou o 18:00 hod. Vedie ho sr. Brigita z Vrícka.

+ V nedeľu, 6. októbra 2019, bude slávnostná sv. omša pri príležitosti
150. výročia 1. slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom vo farskom kostole sv. Mikuláša. Sv. omšu bude celebrovať náš pán dekan vdp. Ľubomír Hudec. Spevom ju bude doprevádzať Spevácky zbor slovenských učiteľov. Prosím Vás, aby ste si zariadili čas a zúčastnili sa po sv. omši o 11:30 hod. aj koncertu Speváckeho zboru slovenských učiteľov. 

 

+ Z pohrebu Anny Kľučiarovaj darovali 100,-€. Pán Boh zaplať.

 

 

-------------

Oznam Biskupského úradu v Banskej Bystrici

 

Drahí veriaci – bratia a sestry!

Vzhľadom na nízky počet našich seminaristov a znižujúce sa finančné dotácie z univerzity, budú naši badínski seminaristi od akademického r. 2019/2020 študovať a formovať sa na kňazskú vysviacku v kňazskom seminári v Nitre.

Do r. 2002 bola prevádzka nášho kňazského seminára plne financovaná zo štátneho rozpočtu. Ale
po zákonnej úprave financovania seminárov v r. 2002 a 2007 muselo už aj biskupstvo dotovať prevádzku seminára. V súčasnosti je mesačný príspevok biskupstva na chod seminára takmer 20.000,- € mesačne.

Súčasný počet seminaristov v Badíne je len 23 a stále klesá, pritom badínsky seminár je projektovaný
pre 120 seminaristov. Počas návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme (r. 2015) viaceré rímske kongregácie odporúčali biskupom zlučovať „malé“ semináre. V málo početných seminároch chýba totiž konkurenčné akademické prostredie, čím klesá kvalita vzdelávania aj duchovnej formácie a prevádzkovanie „malých“ seminárov je značne neefektívne.

Drahí bratia a sestry! Ďakujeme z úprimného srdca všetkým vám, ktorí ste náš seminár obetavo stavali a podporovali, lebo toto dielo prináša veľké Božie požehnanie pre celé biskupstvo.

Budovu seminára v Badíne si zachováme a budeme ju využívať najmä na duchovné účely, kde budete môcť prichádzať aj vy.

Zároveň vás úprimne prosíme o modlitby a podporu našich seminaristov aj naďalej, aby sme mali dostatok seminaristov aj novokňazov. Takto prechovávame istú nádej, že ak budú počty našich seminaristov dostatočne vysoké, náš seminár nimi opäť ožije.

BÚ BB, Banská Bystrica, 20.3.2019

----------------

+ Som rád, že okrem dennej tlače čítate aj kotolícku tlač a nezabúdate ani na katolícke noviny, ktoré sú aj v zadu v kostole.

 

-----------------

Modlitba za našu farnosť

Pane, prosíme Ťa, ochraňuj našu farnosť.
Posilni nás všetkých vo viere,
aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou.

Prosíme Ťa o nádej
pre všetkých bratov a sestry našej farnosti,
aby prežívaním sviatostí
nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj.

Daj nám odvahu,
aby sme svojou službou prispievali k jednote
a k tvorivému prežívaniu našej viery. Amen.

--------------------

 

KAŽDODENNÝ DAR, SVÄTÁ OMŠA

sv. omša v pondelok v stredu a v piatok o 18:00 hod. – Farský kostol sv. Mikuláša

 

v utorok ráno o 7:00 hod. a v sobotu o 19:00 hod. - Prepoštský kostol Panny Márie

 

vo Štvrtok o 18:00 hod. - Kostol sv. Michala v Slovanoch

 

NEDEĽA – Slovany – 08:00 hod.

Kláštor pod Znievom – 09:30 hod.

Vrícko – 11:00 hod.

35 minút pred sv. omšou sa modlievame svätý ruženec

 

Tešíme sa na vás v kostole. 

 

---------------

Prosba za kňazov

 

Druhé desaťročie klesá počet kňazov a kňazských povolaní na celom Slovensku, aj v našej diecéze. Kňaz je služobným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Cirkev žije z Eucharistie a bez kňazov by nemal kto Eucharistiu sprítomňovať a vysluhovať.

V zmysle odporúčania Pána Ježiša – „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38) a tradície svätej Cirkvi – prosím a nariaďujem, aby sa od Prvej adventnej nedele (27.11.2016) do konca budúceho roka (31.12.2017) pri každej svätej omši po modlitbe Po prijímaní spoločne recitovala Prosba za kňazov; po nej môžu nasledovať oznamy a kňaz udelí záverečné požehnanie.

 

PROSBA ZA KŇAZOV

 

Prosíme ťa, Veľkňaz – Kriste,

daj nám nových, svätých kňazov:

lebo len z Eucharistie

nové ľudstvo zbožne žije;

lebo len z tvojej obety

sa náš svet znova posvätí.

 

 

Imprimatur: Mons. Marián Chovanec, 31.8.2016, číslo 1408/2016.

 

-----------------------------

OZNAMY sú uložené v spodnej časti.

--------------------

• Chcem pripomenúť, že vo svätej omši sa počas Kréda pri slovách „A mocou Ducha Svätého“ až po slová „stal sa človekom“ v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery, respektíve „ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny“ v Apoštolskom vyznaní viery, všetci ukláňame. Je to prejav úcty k tajomstvu, že Boh sa vtelil a stal sa človekom.

 

----------------

MODLITBY MATIEK - sa stretávajú na modlitbách každý PONDELOK PO SV. OMŠI

 

  -------------------------------------------------

 KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Ďakujem za pomoc všetkým brigádnikom a prispievateľom na tehličku obnovy na účte:


bankové spojenie: 0020264791/6500

IBAN SK5065000000000020264791

BIC: POBNSKBA

-------------

Erb Farnosti Kláštor pod Znievom

 

Popis erbu:

V modrom štíte dve skrížené strieborné biskupské berly prekryté zlatou sedemcípou hviezdou, sprevádzané hore tromi zlatými rondelmi, vpravo a vľavo tromi zlatými ľaliami a dole striebornou knihou so zlatou obálkou. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane.

 

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu:

Modrá farba štítu je totožná s farbou erbu Banskobystrickej diecézy, erbu Dekanátu Turčianske Teplice, erbu Regiónu Turiec a erbu Obce Kláštor pod Znievom, ako aj Obcí Slovany a Vrícko, ktoré sú filiálkami farnosti. Kompozícia erbových figúr (berly + ľalie) je odvodená od erbu premonštrátov, ktorí v obci vybudovali kláštor a kláštorný kostol. Sedemcípa hviezda je symbolom Panny Márie, ktorej je zasvätený kláštorný kostol. Hviezda poukazuje, že Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1250 je miestom s dodnes živou, vyše tristoročnou pútnickou tradíciou, ktorú založili Jezuiti, pôsobiaci v Kláštore pod Znievom od roku 1586. Symbolika Panny Márie sa nachádzala aj v pečati Locus credibilis Prepošstva Panny Márie premonštrátskeho kláštora i v erbe významného znievskeho rodáka, nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Prekrížené strieborné biskupské berly tu zároveň vzdialene symbolizujú písmeno X, čo vyjadruje, že Farnosť Kláštor pod Znievom patrí do Banskobystrickej diecézy a istý čas bola aj sídlom dekanátu. Tri zlaté rondely sú atribútom sv. Mikuláša, patróna celej farnosti, ktorému je zasvätený farský kostol z roku 1260. Kniha je symbolom Prvého slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia (1869 – 1874), ktoré sídlilo v Kláštore pod Znievom. Okrem významu Kláštora pod Znievom v národnom hnutí Slovákov v 19. st. môže byť kniha vnímaná aj ako symbol Diecéznej historickej knižnice biskupa Š. Moyzesa, ktorá tu sídli

 

Autor návrhu: MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.


 
oznamy29092019
 oznamy29092019.png (103.6 kB) (103.6 kB)

 
oznamy1592019
 oznamy15092019.png (101.2 kB) (101.2 kB)

 
oznamy18082019
 oznamy18082019.png (82.7 kB) (82.7 kB)

 
oznamy11082019
 oznamy11082019.png (91.4 kB) (91.4 kB)

 
Púť Kláštor pod Znievom
 Plagat put 19.jpg (2.4 MB) (2.4 MB)

 
oznamy04082019
 oznamy04082019.png (96.7 kB) (96.7 kB)

 
oznamy21072019
 oznamy21072019.png (80.9 kB) (80.9 kB)

 
Klastor_pod_Znievom_sv.Mikulas_južna_fasada.pdf
 Klastor_pod_Znievom_sv.Mikulas_južna_fasada.pdf (86.9 kB) (86.9 kB)

 
Klastor_pod_Znievom_sv.Mikulas_južna_fasada
 Klastor_pod_Znievom_sv.Mikulas_južna_fasada.xlsx (8.2 kB) (8.2 kB)

 
Klastor sv. Mikulasa vyzva
 Klastor_sv.Mikulas_vyzva.pdf (130.3 kB) (130.3 kB)

 
oznamy07072019
 oznamy07072019.png (78.8 kB) (78.8 kB)

 
oznamy30062019
 oznamy30062019.png (85.2 kB) (85.2 kB)

 
oznamz23062019
 oznamy23062019.png (96.9 kB) (96.9 kB)

 
oznamy09062019
 oznamy09062019.png (101.7 kB) (101.7 kB)

 
oznamy02062019
 oznamy02062019.png (88.5 kB) (88.5 kB)

 
oznamy26052019
 oznamy26052019.png (92.7 kB) (92.7 kB)

 
oznamy1252019
 oznamy12052019.png (93.1 kB) (93.1 kB)

 
oznamy552019
 oznamy05052019.png (88.6 kB) (88.6 kB)

 
oznamy2842019
 oznamy28042019.png (90.3 kB) (90.3 kB)

 
oznamy2142019
 oznamy21042019.png (90.1 kB) (90.1 kB)

 
oznamy1442019
 oznamy14042019.png (93.7 kB) (93.7 kB)

 
oznamy07042019
 oznamy07042019.png (84.4 kB) (84.4 kB)

 
oznamy31032019
 oznamy31032019.png (92.9 kB) (92.9 kB)

 
2 % farnosť Kláštor pod Znievom
 Vyhlasenie_2%.jpg (1.5 MB) (1.5 MB)

 
oznamy2432019
 oznamy24032019.png (92.9 kB) (92.9 kB)

 
oznamy03032019
 oznamy03032019.png (90.3 kB) (90.3 kB)

 
oznamy2422019
 oznamy24022019.png (84.3 kB) (84.3 kB)

 
Slovany obstaravanie strecha veze kostola vymer
 vykaz_vymer_Slovany.pdf (61.2 kB) (61.2 kB)

 
Slovany obstaravanie strecha veze kostola
 Slovany_vyzva.pdf (100 kB) (100 kB)

 
oznamy1722019
 oznamy17022019.png (85.2 kB) (85.2 kB)

 
oznamy10022019
 oznamy10022019.png (102 kB) (102 kB)

 
322019
 oznamy322019.png (95.3 kB) (95.3 kB)

 
oznamy2712019
 oznamy2712019.png (90.1 kB) (90.1 kB)

 
2%
 50806999_10219092304484934_4776415335832092672_n.jpg (96.5 kB) (96.5 kB)

 
oznamy2012019
 oznamy2012019.png (87.6 kB) (87.6 kB)

 
odber krvi
 18. MObilný odber krvi a.JPG (575 kB) (575 kB)

 
trojkralovy vystup
 trojkralovy_vystup_2019.jpg (1.2 MB) (1.2 MB)

 
oznamy612019
 oznamy612019.png (87.1 kB) (87.1 kB)

 
oznamy30122018
 oznamy30122018.png (100.8 kB) (100.8 kB)

 
 oznamy16122018.png (106.5 kB) (106.5 kB)

 
Poriadok Bohoslužieb 2018
 PORIADOK BOHOSLUŽIEB POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2018 19.jpg (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Živý Betlehem
 živý betlehem2018.jpg (6.1 MB) (6.1 MB)

 
oznamy1122018
 oznamy1122018.png (98.2 kB) (98.2 kB)

 
oznamy18112018
 oznamy18112018.png (98.9 kB) (98.9 kB)

 
oznamy4112018
 oznamy4112018.png (96.2 kB) (96.2 kB)

 
oznamy28102018
 oznamy28102018.png (103.2 kB) (103.2 kB)

 
oznamy21102018
 oznamy21102018.png (90 kB) (90 kB)

 
 oznamy7102018.png (81.8 kB) (81.8 kB)

 
oznamy3092018
 oznamy3092018.png (95.6 kB) (95.6 kB)

 
oznamy1692018
 oznamy1692018.png (112 kB) (112 kB)

 
oznamy992018
 oznamy992018.png (112.4 kB) (112.4 kB)

 
oznamy2682018
 oznamy2682018.png (95.2 kB) (95.2 kB)

 
oznamy1282018
 oznamy1282018.png (104.1 kB) (104.1 kB)

 
Slovany injektaz vyzva
 Slovany_injektáž_výzva.pdf (104.4 kB) (104.4 kB)

 
vykaz vymer kostol sv Mikulasa
 vykaz_vymer.xlsx (8.2 kB) (8.2 kB)

 
vykaz vymer kostol sv. Mikulasa
 vykaz_vymer.pdf (87.8 kB) (87.8 kB)

 
Výzva sv. Mikulasa fasada
 vyzva_sv Mikulas_fasada.pdf (106.8 kB) (106.8 kB)

 
oznamy01072018
 oznamy01072018.png (99 kB) (99 kB)

 
oznamy2752018
 oznamy2752018.png (110.8 kB) (110.8 kB)

 
oznamy2052018
 oznamy2052018.png (116.7 kB) (116.7 kB)

 
1352018
 oznamy13052018.png (87.8 kB) (87.8 kB)

 
oznamy06052018
 oznamy06052018.png (102.3 kB) (102.3 kB)

 
2942018
 oznamy2942018.png (109.4 kB) (109.4 kB)

 
oznamy1542018
 oznamy1542018.png (87.3 kB) (87.3 kB)

 
oznamy842018
 oznamy842018.png (81.5 kB) (81.5 kB)

 
oznamy142018
 oznamy142018.png (109.9 kB) (109.9 kB)

 
oznamy2532018
 oznamy2532018.png (89.6 kB) (89.6 kB)

 
oznamy1832018
 oznamy1832018.png (107.6 kB) (107.6 kB)

 
oznamy1132018
 oznamy1132018.png (102.8 kB) (102.8 kB)

 
oznamy432018
 oznamy432018.png (95.8 kB) (95.8 kB)

 
oznamy1822018
 oznamy1822018.png (100.1 kB) (100.1 kB)

 
oznamy1122018
 oznamy1122018.png (92.7 kB) (92.7 kB)

 
oznamy422018
 oznamy422018.png (98.3 kB) (98.3 kB)

 
oznamy2112018
 oznamy2112018.png (104.7 kB) (104.7 kB)

 
oznamy17122017
 oznamy17122017.png (89 kB) (89 kB)

 
oznamy10122017
 oznamy10122017.png (101.8 kB) (101.8 kB)

 
oznmy03122017
 oznamy03122017.png (98.4 kB) (98.4 kB)

 
oznamy26112017
 oznamy26112017.png (99.1 kB) (99.1 kB)

 
oznamy19112017
 oznamy19112017.png (104.6 kB) (104.6 kB)

 
oznamy12112017
 oznamy12112017.png (88.4 kB) (88.4 kB)

 
oznamy05112017
 oznamy05112017.png (78.5 kB) (78.5 kB)

 
verejne obstaravanie
 vykaz_vymer.xlsx (8.3 kB) (8.3 kB)

 
verejne obstaravanie
 vykaz_vymer.pdf (94.2 kB) (94.2 kB)

 
verejne obstaravanie k
 vyzva_kalvaria.pdf (105 kB) (105 kB)

 
oznamy15102017
 oznamy15102017.png (100.9 kB) (100.9 kB)

 
oznamy08102017
 oznamy08102017.png (84.3 kB) (84.3 kB)

 
oznamy2492017
 oznamy2492017.png (88.9 kB) (88.9 kB)

 
oznamy1092017
 oznamy1092017.png (113.3 kB) (113.3 kB)

 
oznamy392017
 oznamy392017.png (96.5 kB) (96.5 kB)

 
oznamy2082017
 oznamy2082017.png (89 kB) (89 kB)

 
1382017
 oznamy1382017.png (98.5 kB) (98.5 kB)

 
oznamy06082017
 oznamy682017.png (110.7 kB) (110.7 kB)

 
oznamy3072017
 oznamy3072017.png (113.2 kB) (113.2 kB)

 
oznamy2372017
 oznamy2372017.png (89.7 kB) (89.7 kB)

 
1672017
 oznamy1672017.png (100.4 kB) (100.4 kB)

 
oznamy972017
 oznamy972017.png (100.9 kB) (100.9 kB)

 
oznamy272017
 oznamy272017.png (110.4 kB) (110.4 kB)

 
oznamy2562017
 oznamy2562017.png (91 kB) (91 kB)

 
oznamy1162017
 oznamy1162017.png (99.1 kB) (99.1 kB)

 
oznamy 462017
 oznamy462017.png (100.8 kB) (100.8 kB)

 
oznamy2852017
 oznamy2852017.png (108.9 kB) (108.9 kB)

 
oznamy752017
 oznamy752017.png (89.4 kB) (89.4 kB)

 
oznamy3042017
 oznamy3042017.png (103.1 kB) (103.1 kB)

 
oznamy2342017
 oznamy2342017.png (91.5 kB) (91.5 kB)

 
oznamy942017
 oznamy942017.png (101.8 kB) (101.8 kB)

 
Obrady Velka noc
 PORIADOK BOHOSLUŽIEVeľká noc 2017.doc (19 kB) (19 kB)

 
oznamy2732017
 oznamy2632017.png (94 kB) (94 kB)

 
oznamy1232017
 oznamy1232017.png (87.5 kB) (87.5 kB)

 
oznamy1922017
 oznamy1922017.png (95.8 kB) (95.8 kB)

 
oznamy1222017
 oznamy1222017.png (94.2 kB) (94.2 kB)

 
oznamy522017
 oznamy522017.png (85.1 kB) (85.1 kB)

 
oznamy 2912017
 oznamy2912017.png (92.2 kB) (92.2 kB)

 
oznamy2212017
 oznamy2212017.png (82.6 kB) (82.6 kB)

 
oznamy1512017
 oznamy1512017.png (78.9 kB) (78.9 kB)

 
oznamy812017
 oznamy812017.png (86.3 kB) (86.3 kB)

 
Púť Kláštor pod Znievom 2016
 Plagat put 16.jpg (4.6 MB) (4.6 MB)

 
plagat milosrdenstvo vo vaznici
 plagát milosrdenstvo vo vaznici.jpg (2.6 MB) (2.6 MB)

 
pozehnanie sochy vendelin
 Vendelin plagat.jpg (324.3 kB) (324.3 kB)

 
Prihlaska 1Sv. prijimanie
 prihlaska_1svprijimanie.doc (317.5 kB) (317.5 kB)

 
Prihlaska birmovanca
 Prihlaska birmovanca.doc (335.5 kB) (335.5 kB)

 
Obnova gotickeho portala
 portal_foto .jpg (394.6 kB) (394.6 kB)

 
Tiesnove volania
 tiesnove volania.jpg (149.4 kB) (149.4 kB)

 
Latinske modlitby
 latinske modlitby.doc (20.5 kB) (20.5 kB)

 
zvonenie farsky kostol
 zvonenia farský kostol.doc (322.5 kB) (322.5 kB)

 

webygroup

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19456424

Úvodná stránka