Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Farské oznamy

Drahí veriaci,

ak máte záujem byť informovaní o aktuálnych informáciách a aktuálnom dianí vo farnosti pošlite nám svoju e-mailovú adresu a my Vás budeme pravidelne kontaktovať.

Naša e-mailová adresa: klastor.pod.znievom@fara.sk

 

 

  MODLITBA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
( Modlitba Jána Pavla II. )

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť
ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách
našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby.
Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života
úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia.
Mária, Matka Cirkvi,
príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne.
R. Amen.

 


 

MODLITBA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
( Modlitba Jána Pavla II. )

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť
ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách
našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby.
Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života
úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia.
Mária, Matka Cirkvi,
príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne.
R. Amen.
 

----------------

Pozývame Vás:

 

+ Pozývame všetky deti zapojiť sa do Dobrej noviny v našej farnosti. Najbližšie kolednícke stretko bude v sobotu 25. novembra 2017 o 14:00 na fare v Kláštore pod Znievom.

+ Ďakujem Vám, že nezabúdate na modlitbu za našu farnosť.

+ Pán Boh zaplať za milodary, ktorými prispievate na chrám a chod farnosti. Dnes môžete okrem zvončeka prispieť aj na kňazský seminár v Badíne.

+ Kláštor pod Znievom je v širokom okolí známy Živým Betlehemom na Božie narodenie. Aj v tomto roku by sme chceli dodržať túto tradíciu, ktorá nás vždy počas týchto dní spojí a poteši. Prvý nácvik bude v piatok 24. novembra 2017 po sv. omši.

+ Dovoľte mi pozvať Vás na 5. ročník Zabíjačkových hodov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 2. decembra 2017 o  13:00 hod. v  budove Požiarnej zbrojnice. /Zabíjačkové špeciality si bude možné aj zakúpiť/.
DOPLNKOVÝ PROGRAM:
12:30 Výroba adventných vencov z  vlastných materiálov pod vedením p. Siráňovej. Treba si priniesť materiál, ktorým chcete vyzdobiť svoj veniec a taviacu pištoľ.
13:30 Škola - zdobenie perníčkov pre deti aj dospelých pod vedením známej p. Balačinovej. Prineste si, prosím, vlastné perníčky. 

--------------------

 

KAŽDODENNÝ DAR, SVÄTÁ OMŠA

sv. omša v pondelok v stredu a v piatok o 17:00 hod. – Farský kostol sv. Mikuláša

 

v utorok ráno o 7:00 hod. a v sobotu o 17:00 hod. - Prepoštský kostol Panny Márie

 

vo Štvrtok o 17:00 hod. - Kostol sv. Michala v Slovanoch

 

NEDEĽA – Slovany – 08:00 hod.

Kláštor pod Znievom – 09:30 hod.

Vrícko – 11:00 hod.

35 minút pred sv. omšou sa modlievame svätý ruženec

 

Tešíme sa na vás v kostole. 

 

---------------

Prosba za kňazov

 

Druhé desaťročie klesá počet kňazov a kňazských povolaní na celom Slovensku, aj v našej diecéze. Kňaz je služobným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Cirkev žije z Eucharistie a bez kňazov by nemal kto Eucharistiu sprítomňovať a vysluhovať.

V zmysle odporúčania Pána Ježiša – „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38) a tradície svätej Cirkvi – prosím a nariaďujem, aby sa od Prvej adventnej nedele (27.11.2016) do konca budúceho roka (31.12.2017) pri každej svätej omši po modlitbe Po prijímaní spoločne recitovala Prosba za kňazov; po nej môžu nasledovať oznamy a kňaz udelí záverečné požehnanie.

 

PROSBA ZA KŇAZOV

 

Prosíme ťa, Veľkňaz – Kriste,

daj nám nových, svätých kňazov:

lebo len z Eucharistie

nové ľudstvo zbožne žije;

lebo len z tvojej obety

sa náš svet znova posvätí.

 

 

Imprimatur: Mons. Marián Chovanec, 31.8.2016, číslo 1408/2016.

 

-----------------------------

OZNAMY sú uložené v spodnej časti.

--------------------

• Chcem pripomenúť, že vo svätej omši sa počas Kréda pri slovách „A mocou Ducha Svätého“ až po slová „stal sa človekom“ v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery, respektíve „ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny“ v Apoštolskom vyznaní viery, všetci ukláňame. Je to prejav úcty k tajomstvu, že Boh sa vtelil a stal sa človekom.

 

----------------

MODLITBY MATIEK - sa stretávajú na modlitbách každý PONDELOK PO SV. OMŠI

 

  -------------------------------------------------

 KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Ďakujem za pomoc všetkým brigádnikom a prispievateľom na tehličku obnovy na účte:


bankové spojenie: 0020264791/6500

IBAN SK5065000000000020264791

BIC: POBNSKBA

-------------

Erb Farnosti Kláštor pod Znievom

 

Popis erbu:

V modrom štíte dve skrížené strieborné biskupské berly prekryté zlatou sedemcípou hviezdou, sprevádzané hore tromi zlatými rondelmi, vpravo a vľavo tromi zlatými ľaliami a dole striebornou knihou so zlatou obálkou. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane.

 

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu:

Modrá farba štítu je totožná s farbou erbu Banskobystrickej diecézy, erbu Dekanátu Turčianske Teplice, erbu Regiónu Turiec a erbu Obce Kláštor pod Znievom, ako aj Obcí Slovany a Vrícko, ktoré sú filiálkami farnosti. Kompozícia erbových figúr (berly + ľalie) je odvodená od erbu premonštrátov, ktorí v obci vybudovali kláštor a kláštorný kostol. Sedemcípa hviezda je symbolom Panny Márie, ktorej je zasvätený kláštorný kostol. Hviezda poukazuje, že Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1250 je miestom s dodnes živou, vyše tristoročnou pútnickou tradíciou, ktorú založili Jezuiti, pôsobiaci v Kláštore pod Znievom od roku 1586. Symbolika Panny Márie sa nachádzala aj v pečati Locus credibilis Prepošstva Panny Márie premonštrátskeho kláštora i v erbe významného znievskeho rodáka, nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Prekrížené strieborné biskupské berly tu zároveň vzdialene symbolizujú písmeno X, čo vyjadruje, že Farnosť Kláštor pod Znievom patrí do Banskobystrickej diecézy a istý čas bola aj sídlom dekanátu. Tri zlaté rondely sú atribútom sv. Mikuláša, patróna celej farnosti, ktorému je zasvätený farský kostol z roku 1260. Kniha je symbolom Prvého slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia (1869 – 1874), ktoré sídlilo v Kláštore pod Znievom. Okrem významu Kláštora pod Znievom v národnom hnutí Slovákov v 19. st. môže byť kniha vnímaná aj ako symbol Diecéznej historickej knižnice biskupa Š. Moyzesa, ktorá tu sídli

 

Autor návrhu: MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.


 
oznamy19112017
 oznamy19112017.png (104.6 kB) (104.6 kB)

 
oznamy12112017
 oznamy12112017.png (88.4 kB) (88.4 kB)

 
oznamy05112017
 oznamy05112017.png (78.5 kB) (78.5 kB)

 
verejne obstaravanie
 vykaz_vymer.xlsx (8.3 kB) (8.3 kB)

 
verejne obstaravanie
 vykaz_vymer.pdf (94.2 kB) (94.2 kB)

 
verejne obstaravanie k
 vyzva_kalvaria.pdf (105 kB) (105 kB)

 
oznamy15102017
 oznamy15102017.png (100.9 kB) (100.9 kB)

 
oznamy08102017
 oznamy08102017.png (84.3 kB) (84.3 kB)

 
oznamy2492017
 oznamy2492017.png (88.9 kB) (88.9 kB)

 
oznamy1092017
 oznamy1092017.png (113.3 kB) (113.3 kB)

 
oznamy392017
 oznamy392017.png (96.5 kB) (96.5 kB)

 
oznamy2082017
 oznamy2082017.png (89 kB) (89 kB)

 
1382017
 oznamy1382017.png (98.5 kB) (98.5 kB)

 
oznamy06082017
 oznamy682017.png (110.7 kB) (110.7 kB)

 
oznamy3072017
 oznamy3072017.png (113.2 kB) (113.2 kB)

 
oznamy2372017
 oznamy2372017.png (89.7 kB) (89.7 kB)

 
1672017
 oznamy1672017.png (100.4 kB) (100.4 kB)

 
oznamy972017
 oznamy972017.png (100.9 kB) (100.9 kB)

 
oznamy272017
 oznamy272017.png (110.4 kB) (110.4 kB)

 
oznamy2562017
 oznamy2562017.png (91 kB) (91 kB)

 
oznamy1162017
 oznamy1162017.png (99.1 kB) (99.1 kB)

 
oznamy 462017
 oznamy462017.png (100.8 kB) (100.8 kB)

 
oznamy2852017
 oznamy2852017.png (108.9 kB) (108.9 kB)

 
oznamy752017
 oznamy752017.png (89.4 kB) (89.4 kB)

 
oznamy3042017
 oznamy3042017.png (103.1 kB) (103.1 kB)

 
oznamy2342017
 oznamy2342017.png (91.5 kB) (91.5 kB)

 
oznamy942017
 oznamy942017.png (101.8 kB) (101.8 kB)

 
Obrady Velka noc
 PORIADOK BOHOSLUŽIEVeľká noc 2017.doc (19 kB) (19 kB)

 
oznamy2732017
 oznamy2632017.png (94 kB) (94 kB)

 
oznamy1232017
 oznamy1232017.png (87.5 kB) (87.5 kB)

 
oznamy1922017
 oznamy1922017.png (95.8 kB) (95.8 kB)

 
oznamy1222017
 oznamy1222017.png (94.2 kB) (94.2 kB)

 
oznamy522017
 oznamy522017.png (85.1 kB) (85.1 kB)

 
oznamy 2912017
 oznamy2912017.png (92.2 kB) (92.2 kB)

 
oznamy2212017
 oznamy2212017.png (82.6 kB) (82.6 kB)

 
oznamy1512017
 oznamy1512017.png (78.9 kB) (78.9 kB)

 
oznamy812017
 oznamy812017.png (86.3 kB) (86.3 kB)

 
oznamy25122016
 oznamy25122016.png (111 kB) (111 kB)

 
oznamy18122016
 oznamy18122016.png (106.9 kB) (106.9 kB)

 
oznamy11122016
 oznamy11122016.png (97 kB) (97 kB)

 
oznamy4122016
 oznamy4122016.png (93.9 kB) (93.9 kB)

 
oznamy27112016
 oznamy27112016.png (116.5 kB) (116.5 kB)

 
oznamy13112016
 oznamy13112016.png (103.9 kB) (103.9 kB)

 
Púť Kláštor pod Znievom 2016
 Plagat put 16.jpg (4.6 MB) (4.6 MB)

 
plagat milosrdenstvo vo vaznici
 plagát milosrdenstvo vo vaznici.jpg (2.6 MB) (2.6 MB)

 
pozehnanie sochy vendelin
 Vendelin plagat.jpg (324.3 kB) (324.3 kB)

 
Prihlaska 1Sv. prijimanie
 prihlaska_1svprijimanie.doc (317.5 kB) (317.5 kB)

 
Prihlaska birmovanca
 Prihlaska birmovanca.doc (335.5 kB) (335.5 kB)

 
Obnova gotickeho portala
 portal_foto .jpg (394.6 kB) (394.6 kB)

 
Tiesnove volania
 tiesnove volania.jpg (149.4 kB) (149.4 kB)

 
Latinske modlitby
 latinske modlitby.doc (20.5 kB) (20.5 kB)

 
zvonenie farsky kostol
 zvonenia farský kostol.doc (322.5 kB) (322.5 kB)

 

webygroup

dnes je: 21.11.2017

meniny má: Elvíra

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

12459445

Úvodná stránka