Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Farské oznamy

Drahí veriaci,

ak máte záujem byť informovaní o aktuálnych informáciách a aktuálnom dianí vo farnosti pošlite nám svoju e-mailovú adresu a my Vás budeme pravidelne kontaktovať.

Naša e-mailová adresa: klastor.pod.znievom@fara.sk

 

 

  MODLITBA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
( Modlitba Jána Pavla II. )

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť
ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách
našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby.
Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života
úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia.
Mária, Matka Cirkvi,
príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne.
R. Amen.

 


 

MODLITBA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
( Modlitba Jána Pavla II. )

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť
ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách
našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby.
Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života
úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia.
Mária, Matka Cirkvi,
príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne.
R. Amen.
 

----------------

Pozývame Vás:

 

+ Forma pomoci pre naše kostoly pod názvom Vianočný darček pre náš kostol.

IBAN SK5065000000000020264791

ĎAKUJEME ZA POMOC.

 

+ Tento rok je možnosť darovať dve percentá z daní našej farnosti. Prosíme Vás nadchnúť pre túto vec aj svojich blízkych a známych. Bližšie informácie sú vo farskom liste.

+ Poďakovanie upratovacím skupinám. V Kláštore pod Znievom v sobotu 23. 2. 2019 v Terezke, v bývalom Čamborovskom dome o 16:00 hod. Vo Vrícku bude stretnutie v nedeľu 3. 3. 2019 o 14:00 hod. u setričiek Vykupiteliek. Na stretnutie okrem upratujúcich kostola  pozývame aj kostolníkov, organistov a rozdávateľov sv. prijímania. Tešíme sa.

 + Na priateĺské posedenie pozývame všetkých, ktorí účinkovali v Živom Betleheme. Stretnutie sa uskutoční 16. 2.2019 /sobota/ o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti vo fare. 

+ V termíne 22. 5. až 25. 5. 2019 chceme ísť po stopách kresťanstva a svätcov v Poľsku. Prihlásiť sa môžete u pani Boháčovej do 17. februára. Cena cca 200 €. Zálohu 50 € je potrebné zaplatiť do konca februára.

Na účet farnosti prišla dotácia od obce Kláštor pod Znievom 5 000 € na vežové hodiny a 2 000 € na bežné výdavky.  Z Úradu Vlády SR na strechu veže v Slovanoch 15 000 €. Pán Boh zaplať. 

 

+ 1. Sv. prijímanie v našej farnosti bude v nedeľu 16. júna 2019.

 

-------------

 

+ Som rád, že okrem dennej tlače čítate aj kotolícku tlač a nezabúdate ani na katolícke noviny, ktoré sú aj v zadu v kostole.

 

+ Na farskej rade sa dohodlo, že vyberanie zvončeka v kostole bude tak, ako bývalo v minulosti. Po laviciach bude prechádzať košík a v prípade zbierky pri vchode budú vyberať členovia farskej rady.

 

 

--------------------

 

KAŽDODENNÝ DAR, SVÄTÁ OMŠA

sv. omša v pondelok v stredu a v piatok o 17:00 hod. – Farský kostol sv. Mikuláša

 

v utorok ráno o 7:00 hod. a v sobotu o 17:00 hod. - Prepoštský kostol Panny Márie

 

vo Štvrtok o 17:00 hod. - Kostol sv. Michala v Slovanoch

 

NEDEĽA – Slovany – 08:00 hod.

Kláštor pod Znievom – 09:30 hod.

Vrícko – 11:00 hod.

35 minút pred sv. omšou sa modlievame svätý ruženec

 

Tešíme sa na vás v kostole. 

 

---------------

Prosba za kňazov

 

Druhé desaťročie klesá počet kňazov a kňazských povolaní na celom Slovensku, aj v našej diecéze. Kňaz je služobným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Cirkev žije z Eucharistie a bez kňazov by nemal kto Eucharistiu sprítomňovať a vysluhovať.

V zmysle odporúčania Pána Ježiša – „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38) a tradície svätej Cirkvi – prosím a nariaďujem, aby sa od Prvej adventnej nedele (27.11.2016) do konca budúceho roka (31.12.2017) pri každej svätej omši po modlitbe Po prijímaní spoločne recitovala Prosba za kňazov; po nej môžu nasledovať oznamy a kňaz udelí záverečné požehnanie.

 

PROSBA ZA KŇAZOV

 

Prosíme ťa, Veľkňaz – Kriste,

daj nám nových, svätých kňazov:

lebo len z Eucharistie

nové ľudstvo zbožne žije;

lebo len z tvojej obety

sa náš svet znova posvätí.

 

 

Imprimatur: Mons. Marián Chovanec, 31.8.2016, číslo 1408/2016.

 

-----------------------------

OZNAMY sú uložené v spodnej časti.

--------------------

• Chcem pripomenúť, že vo svätej omši sa počas Kréda pri slovách „A mocou Ducha Svätého“ až po slová „stal sa človekom“ v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery, respektíve „ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny“ v Apoštolskom vyznaní viery, všetci ukláňame. Je to prejav úcty k tajomstvu, že Boh sa vtelil a stal sa človekom.

 

----------------

MODLITBY MATIEK - sa stretávajú na modlitbách každý PONDELOK PO SV. OMŠI

 

  -------------------------------------------------

 KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Ďakujem za pomoc všetkým brigádnikom a prispievateľom na tehličku obnovy na účte:


bankové spojenie: 0020264791/6500

IBAN SK5065000000000020264791

BIC: POBNSKBA

-------------

Erb Farnosti Kláštor pod Znievom

 

Popis erbu:

V modrom štíte dve skrížené strieborné biskupské berly prekryté zlatou sedemcípou hviezdou, sprevádzané hore tromi zlatými rondelmi, vpravo a vľavo tromi zlatými ľaliami a dole striebornou knihou so zlatou obálkou. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane.

 

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu:

Modrá farba štítu je totožná s farbou erbu Banskobystrickej diecézy, erbu Dekanátu Turčianske Teplice, erbu Regiónu Turiec a erbu Obce Kláštor pod Znievom, ako aj Obcí Slovany a Vrícko, ktoré sú filiálkami farnosti. Kompozícia erbových figúr (berly + ľalie) je odvodená od erbu premonštrátov, ktorí v obci vybudovali kláštor a kláštorný kostol. Sedemcípa hviezda je symbolom Panny Márie, ktorej je zasvätený kláštorný kostol. Hviezda poukazuje, že Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1250 je miestom s dodnes živou, vyše tristoročnou pútnickou tradíciou, ktorú založili Jezuiti, pôsobiaci v Kláštore pod Znievom od roku 1586. Symbolika Panny Márie sa nachádzala aj v pečati Locus credibilis Prepošstva Panny Márie premonštrátskeho kláštora i v erbe významného znievskeho rodáka, nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Prekrížené strieborné biskupské berly tu zároveň vzdialene symbolizujú písmeno X, čo vyjadruje, že Farnosť Kláštor pod Znievom patrí do Banskobystrickej diecézy a istý čas bola aj sídlom dekanátu. Tri zlaté rondely sú atribútom sv. Mikuláša, patróna celej farnosti, ktorému je zasvätený farský kostol z roku 1260. Kniha je symbolom Prvého slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia (1869 – 1874), ktoré sídlilo v Kláštore pod Znievom. Okrem významu Kláštora pod Znievom v národnom hnutí Slovákov v 19. st. môže byť kniha vnímaná aj ako symbol Diecéznej historickej knižnice biskupa Š. Moyzesa, ktorá tu sídli

 

Autor návrhu: MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.


 
oznamy10022019
 oznamy10022019.png (102 kB) (102 kB)

 
322019
 oznamy322019.png (95.3 kB) (95.3 kB)

 
oznamy2712019
 oznamy2712019.png (90.1 kB) (90.1 kB)

 
2%
 50806999_10219092304484934_4776415335832092672_n.jpg (96.5 kB) (96.5 kB)

 
oznamy2012019
 oznamy2012019.png (87.6 kB) (87.6 kB)

 
odber krvi
 18. MObilný odber krvi a.JPG (575 kB) (575 kB)

 
trojkralovy vystup
 trojkralovy_vystup_2019.jpg (1.2 MB) (1.2 MB)

 
oznamy612019
 oznamy612019.png (87.1 kB) (87.1 kB)

 
oznamy30122018
 oznamy30122018.png (100.8 kB) (100.8 kB)

 
 oznamy16122018.png (106.5 kB) (106.5 kB)

 
Poriadok Bohoslužieb 2018
 PORIADOK BOHOSLUŽIEB POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2018 19.jpg (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Živý Betlehem
 živý betlehem2018.jpg (6.1 MB) (6.1 MB)

 
oznamy1122018
 oznamy1122018.png (98.2 kB) (98.2 kB)

 
oznamy18112018
 oznamy18112018.png (98.9 kB) (98.9 kB)

 
oznamy4112018
 oznamy4112018.png (96.2 kB) (96.2 kB)

 
oznamy28102018
 oznamy28102018.png (103.2 kB) (103.2 kB)

 
oznamy21102018
 oznamy21102018.png (90 kB) (90 kB)

 
 oznamy7102018.png (81.8 kB) (81.8 kB)

 
oznamy3092018
 oznamy3092018.png (95.6 kB) (95.6 kB)

 
oznamy1692018
 oznamy1692018.png (112 kB) (112 kB)

 
oznamy992018
 oznamy992018.png (112.4 kB) (112.4 kB)

 
oznamy2682018
 oznamy2682018.png (95.2 kB) (95.2 kB)

 
oznamy1282018
 oznamy1282018.png (104.1 kB) (104.1 kB)

 
Slovany injektaz vyzva
 Slovany_injektáž_výzva.pdf (104.4 kB) (104.4 kB)

 
vykaz vymer kostol sv Mikulasa
 vykaz_vymer.xlsx (8.2 kB) (8.2 kB)

 
vykaz vymer kostol sv. Mikulasa
 vykaz_vymer.pdf (87.8 kB) (87.8 kB)

 
Výzva sv. Mikulasa fasada
 vyzva_sv Mikulas_fasada.pdf (106.8 kB) (106.8 kB)

 
oznamy01072018
 oznamy01072018.png (99 kB) (99 kB)

 
oznamy2752018
 oznamy2752018.png (110.8 kB) (110.8 kB)

 
oznamy2052018
 oznamy2052018.png (116.7 kB) (116.7 kB)

 
1352018
 oznamy13052018.png (87.8 kB) (87.8 kB)

 
oznamy06052018
 oznamy06052018.png (102.3 kB) (102.3 kB)

 
2942018
 oznamy2942018.png (109.4 kB) (109.4 kB)

 
oznamy1542018
 oznamy1542018.png (87.3 kB) (87.3 kB)

 
oznamy842018
 oznamy842018.png (81.5 kB) (81.5 kB)

 
oznamy142018
 oznamy142018.png (109.9 kB) (109.9 kB)

 
oznamy2532018
 oznamy2532018.png (89.6 kB) (89.6 kB)

 
oznamy1832018
 oznamy1832018.png (107.6 kB) (107.6 kB)

 
oznamy1132018
 oznamy1132018.png (102.8 kB) (102.8 kB)

 
oznamy432018
 oznamy432018.png (95.8 kB) (95.8 kB)

 
oznamy1822018
 oznamy1822018.png (100.1 kB) (100.1 kB)

 
oznamy1122018
 oznamy1122018.png (92.7 kB) (92.7 kB)

 
oznamy422018
 oznamy422018.png (98.3 kB) (98.3 kB)

 
oznamy2112018
 oznamy2112018.png (104.7 kB) (104.7 kB)

 
oznamy17122017
 oznamy17122017.png (89 kB) (89 kB)

 
oznamy10122017
 oznamy10122017.png (101.8 kB) (101.8 kB)

 
oznmy03122017
 oznamy03122017.png (98.4 kB) (98.4 kB)

 
oznamy26112017
 oznamy26112017.png (99.1 kB) (99.1 kB)

 
oznamy19112017
 oznamy19112017.png (104.6 kB) (104.6 kB)

 
oznamy12112017
 oznamy12112017.png (88.4 kB) (88.4 kB)

 
oznamy05112017
 oznamy05112017.png (78.5 kB) (78.5 kB)

 
verejne obstaravanie
 vykaz_vymer.xlsx (8.3 kB) (8.3 kB)

 
verejne obstaravanie
 vykaz_vymer.pdf (94.2 kB) (94.2 kB)

 
verejne obstaravanie k
 vyzva_kalvaria.pdf (105 kB) (105 kB)

 
oznamy15102017
 oznamy15102017.png (100.9 kB) (100.9 kB)

 
oznamy08102017
 oznamy08102017.png (84.3 kB) (84.3 kB)

 
oznamy2492017
 oznamy2492017.png (88.9 kB) (88.9 kB)

 
oznamy1092017
 oznamy1092017.png (113.3 kB) (113.3 kB)

 
oznamy392017
 oznamy392017.png (96.5 kB) (96.5 kB)

 
oznamy2082017
 oznamy2082017.png (89 kB) (89 kB)

 
1382017
 oznamy1382017.png (98.5 kB) (98.5 kB)

 
oznamy06082017
 oznamy682017.png (110.7 kB) (110.7 kB)

 
oznamy3072017
 oznamy3072017.png (113.2 kB) (113.2 kB)

 
oznamy2372017
 oznamy2372017.png (89.7 kB) (89.7 kB)

 
1672017
 oznamy1672017.png (100.4 kB) (100.4 kB)

 
oznamy972017
 oznamy972017.png (100.9 kB) (100.9 kB)

 
oznamy272017
 oznamy272017.png (110.4 kB) (110.4 kB)

 
oznamy2562017
 oznamy2562017.png (91 kB) (91 kB)

 
oznamy1162017
 oznamy1162017.png (99.1 kB) (99.1 kB)

 
oznamy 462017
 oznamy462017.png (100.8 kB) (100.8 kB)

 
oznamy2852017
 oznamy2852017.png (108.9 kB) (108.9 kB)

 
oznamy752017
 oznamy752017.png (89.4 kB) (89.4 kB)

 
oznamy3042017
 oznamy3042017.png (103.1 kB) (103.1 kB)

 
oznamy2342017
 oznamy2342017.png (91.5 kB) (91.5 kB)

 
oznamy942017
 oznamy942017.png (101.8 kB) (101.8 kB)

 
Obrady Velka noc
 PORIADOK BOHOSLUŽIEVeľká noc 2017.doc (19 kB) (19 kB)

 
oznamy2732017
 oznamy2632017.png (94 kB) (94 kB)

 
oznamy1232017
 oznamy1232017.png (87.5 kB) (87.5 kB)

 
oznamy1922017
 oznamy1922017.png (95.8 kB) (95.8 kB)

 
oznamy1222017
 oznamy1222017.png (94.2 kB) (94.2 kB)

 
oznamy522017
 oznamy522017.png (85.1 kB) (85.1 kB)

 
oznamy 2912017
 oznamy2912017.png (92.2 kB) (92.2 kB)

 
oznamy2212017
 oznamy2212017.png (82.6 kB) (82.6 kB)

 
oznamy1512017
 oznamy1512017.png (78.9 kB) (78.9 kB)

 
oznamy812017
 oznamy812017.png (86.3 kB) (86.3 kB)

 
Púť Kláštor pod Znievom 2016
 Plagat put 16.jpg (4.6 MB) (4.6 MB)

 
plagat milosrdenstvo vo vaznici
 plagát milosrdenstvo vo vaznici.jpg (2.6 MB) (2.6 MB)

 
pozehnanie sochy vendelin
 Vendelin plagat.jpg (324.3 kB) (324.3 kB)

 
Prihlaska 1Sv. prijimanie
 prihlaska_1svprijimanie.doc (317.5 kB) (317.5 kB)

 
Prihlaska birmovanca
 Prihlaska birmovanca.doc (335.5 kB) (335.5 kB)

 
Obnova gotickeho portala
 portal_foto .jpg (394.6 kB) (394.6 kB)

 
Tiesnove volania
 tiesnove volania.jpg (149.4 kB) (149.4 kB)

 
Latinske modlitby
 latinske modlitby.doc (20.5 kB) (20.5 kB)

 
zvonenie farsky kostol
 zvonenia farský kostol.doc (322.5 kB) (322.5 kB)

 

webygroup

dnes je: 17.2.2019

meniny má: Miloslava

  • Nedeľa8-3graphic-icon
  • Pondelok9-3graphic-icon
  • Utorok7-1graphic-icon

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

16830618

Úvodná stránka