Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Študovali a pôsobili

Antal Juraj

(1912 - 1996)

Antal Juraj.jpg
Rodák zo susednej obce Slovany. Študent znievskeho gymnázia, významný slovenský vedec v odbore fyziológie, známy a uznávaný i v zahraničí.

 

Belo IV.

Belo IV.jpg 
Uhorský kráľ 1235 – 1270, zakladateľ Turčianskej prepozitúry v Znieve (1251). Tesne pod múrmi hradu sa zachovali zrúcaniny kaplnky, ktorú vybudovali na počesť narodenia dcéry Belu IV. Margity, neskôr vyhlásenej za svätú.Bielek Anton

(1857 - 1911)

Bielek Anton.jpg
Študent znievskeho gymnázia. Spisovateľ a prozaik. V Znieve sa priatelil najmä so spisovateľom Ferkom Urbánkom.

Binder Róbert

(1897 - 1980)

Binder Róbert.jpg
Študent znievskeho gymnázia, doktor technických vied. Je autorom mnohých vedeckých, vedecko – populárnych príspevkov v domácich i zahraničných časopisoch.

 

Budinský – Krička Vojtech

(1903 - 1993)

Budinsky Kricka Vojtech.jpg
Profesor znievskeho gymnázia 1928 -1929. V r. 1942 založil Štátny archeologický ústav. Je jedným zo zakladateľov archeologického a historicko – archeologického bádania na Slovensku. Uskutočnil archeologické výskumy v Turci aj na hrade Zniev.Bunčák Pavol

(1915 - 2000)

Bunčák Pavol.jpg Buncak old.jpg
Študent znievskeho gymnázia, známy básnik a prekladateľ.

 

Cengel Karol

(1915 - 1987)

 Cengel 2.jpg Cengel 1.jpg Cengel 3.jpg

Rodák z neďalekej Valče. Preparátor, muzejník, lesník a entomológ, pracovník Považského múzea v Žiline - Budatíne. Málo známy, ale z hľadiska muzeálneho významný slovenský zoologický a entomologický preparátor. Pre slovenskú entomológiu má význam v tom, že pre viacerých entomológov Slovenska / RNDr. Vladimír Straka, Ing. Ivan Obuch, RNDr. Karel Hrubý a i. / zabezpečoval rôzne zbery hmyzu, vtákov a iných živočíchov, ktoré vypreparoval a mnohé i správne určil. Jeho zbierky sa nachádzajú čiastočne v Turčianskom múzeu A. Kmeťa v Martine a hlavná časť v Považskom múzeu v Žiline -Budatíne.

 

 

Cimmermann Anton

(1930 - 1982)

Cimmermann Anton.jpg 
Študent. Jeden z popredných architektov. Autor víťazného projektu novej budovy Matice slovenskej v Martine.

 

Cincík Jozef

(1908 - 1982)

Cincík Jozef.jpg
Jeden zo zakladateľov fotoreportérstva ČTK. Autor mnohých fotografických monografií a fotodokumentácie o histórii Kláštora pod Znievom (1969).


Čajak Ján

(1863 - 1944)

Čajak Ján.jpg
Študent maďarského učiteľského ústavu v rokoch 1887 – 1890, slovenský spisovateľ a prozaik.

Čulen Martin

(1823 – 1894)

Čulen Martin.jpg
Riaditeľ znievskeho gymnázia v rokoch 1869 – 1874, jeho zakladateľ a budovateľ.

 

Farbiak Juraj

(1936)

Farbiak,Juraj.jpg   Farbiak_2006.jpg
Diplomovaný tréner cyklistiky, dlhoročný predseda a tréner cyklistického oddielu TJ Tatran Kláštor pod Znievom. Organizátor a gestor medzinárodných pretekov v cyklistike Slovenské Pyreneje. Ich vznik sa datuje rokom 1958.

 

Felix Jozef

(1913 - 1977)

Felix.jpg

Profesor znienskeho gymnázia (1935 – 1938), významný slovenský vedec a prekladateľ z francúzštiny.


Hrušovský František

(1903 - 1956)

Hrušovský František.jpg
Profesor a riaditeľ znievskeho gymnázia v rokoch 1931 – 1945. Historik, doktor filozofie. Autor učebníc dejepisu. Vrcholom jeho historickej práce je vydanie Dejín Slovenska.

Jašík Rudolf

(1919 - 1960)

Jašík Rudolf.jpg
Študent znievskeho gymnázia, spisovateľ a prozaik.

 

Koperdák Ján

(1906 - 1999)

Koperdak Jan.jpg
Profesor znievskeho gymnázia (1933 – 1945). Prekladateľ z jazyka francúzskeho a maďarského.Korauš Matej

(1835 - 1921)

Korauš Matej.jpg
Lekár, pedagóg, osvetový pracovník, publicista. Profesor znievskeho gymnázia. Výrazná vedecká osobnosť. Špecializoval sa na boj proti cholere. Zomrel v Znieve, kde je aj pochovaný.

 

Korec Ján Chryzostom

(1924 - 2015)

Korec, Ján.jpg

Študent znievskeho gymnázia, kardinál, biskup nitrianskej diecézy, náboženský spisovateľ.

 

Kováčikovci Jozef a Barbora

Barbora a Jozef Kováčikovci.jpg

V časti Kláštor pod Znievom - stanica prevádzkovali mlyn a vodnú pílu.

Kováčikovský mlyn na stanici.jpg Kováčikovský mlyn.jpg

Kováčikovský mlyn-štít.jpg


Kráľ Janko

(1822 - 1876)

Kráľ Janko.jpg
V Znieve pôsobil v rokoch 1858 -1862 ako vrchný slúžny (úradník). Pracoval v budove dnešného obecného úradu. Znievu venoval báseň V Kláštorskej doline smutný šuhaj žije, ktorá bola aj zhudobnená.

Viac o pôsobení Janka Kráľa v Turci a v Kláštore pod Znievom si môžte prečítať TU ...

Kukučín Martin

(1860 - 1928)

Kukučín Martin.jpg 
Študent maďarského učiteľského ústavu (preparandie) v Znieve (1875 - 1878). Významný slovenský spisovateľ, zo znievskeho prostredia napísal krátku prózu Vianočné oblátky a novelu Mladé letá.

Kužel Dušan

(1940 - 1985)

Kužel Dušan.jpg
Vyrástol v Kláštore pod Znievom. Študent gymnázia, spisovateľ a redaktor.

 

Kužel - Znievčan Vladislav

(1910 - 2002)

Kužel, Vl[1]...jpg

 

Vyrástol v Znieve. Študent znievskeho gymnázia. Generál v.v., historik, pubklicista. Otec Dušana Kužela.


Lehotský Eugen

(1909 - 1970)

Lehotský Eugen.jpg
Profesor znievskeho gymnázia. maliar. Prekrásna scenéria Znieva zanechala v jeho maliarskej tvorbe trvalú stopu. Stretával sa s Martinom Benkom a Milošom Bazovským.

 

Lendvai Ján Lušnák

(1881 - 1931)

Lendvai Jan.jpg

Prírodovedec, pedagóg, kandidát na Nobelovu cenu. Riaditeľ znievskeho gymnázia (1929 - 1931). Ako univerzitný profesor rozvinul svoju vedeckú činnosť, ako prvý robil pokusy v odboroch bakreriológie, fyziológie a anatómie. Vedecká práca a namáhavý i nebezpečný ultramikroskopický výskum mu postupne zničili zdravie, najmä zrak. Publikoval 26 samostatných vedeckých kníh, 11 didaktických kníh, desiatky štúdií, článkov, 4 patenty.

 

Majtánová Elena (rodená Mikulová)

(1942)

Študentka znievskeho gymnázia, inžinierka ekonómie, autorka mnohých článkov o histórii a súčasnosti Znieva, obetavá a dlhoročná lektorka Pamätnej izby Kláštor pod Znievom.

Majtanova portret.jpg Majtanova v akcii.jpg


Mikula Štefan

(1912 - 2005)

Mikula, Š[1]...jpg Štefan Mikula.jpg
Študent gymnázia. Doktor práv. Organizátor študentského kultúrneho a športového života v Znieve. O dejinách Znieva napísal štúdiu Z hospodárskych dejín Znieva a okolia (1963) a štúdie Život a dielo Cyrila Gabriela Zaymusa a o riaditeľovi znievskeho gymnázia, univerzitnom profesorovi dr. Františkovi Hrušovskom, pod názvom Dôvera.


Moyzes Mikuláš

(1872 - 1944)

Moyzes Mikuláš.jpg
Študent a profesor učiteľského ústavu v Znieve (1901 - 1908). Jeden zo zakladateľov slovenskej národnej hudby. Tu sa narodil jeho syn Alexander Moyzes.

Ondreička Karol

(1898 - 1961)

Ondreička Karol.jpg
Profesor znievskeho gymnázia (1931 - 1933). Akademický maliar, grafik a ilustrátor. Významne zasiahol do rozvoja ilustračnej tvorby, najmä v literatúre pre deti a mládež. Na znievskom gymnáziu odchoval niekoľko maliarov.

 

Országh Jozef

(1883 – 1949)

Orszagh Jan.jpg
Zástanca a podporovateľ znievskeho gymnázia. Ako právnik vykonával rôzne štátne funkcie. V r. 1929 – 1938 krajinský prezident. Významne sa podieľal na výstavbe modernej budovy znievskeho gymnázia. Spolupracoval s jeho riaditeľom Františkom Hrušovským, poslancom J. Ursínym a znievskym farárom Baraníkom, s ktorým spoločne zabezpečil dostatok finančných prostriedkov na výstavbu gymnázia v Znieve. Osobne sa zúčastnil aj slávnostného otvorenia tejto budovy v r. 1936. Bol aj členom gymnaziálneho patronátneho výboru, predsedom Matice slovenskej.

 

Pajdušáková Ľudmila

(1916 - 1979)

Pajdušáková Ľudmila.jpg
Astronómka, bývala niekoľko rokov v Znieve, kde študovala na gymnáziu. Od roku 1958 riaditeľka Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Objavila päť nových komét, publikovala vyše 20 vedeckých štúdií doma i v zahraničí, popularizátorka astronómie a kozmonautiky.

Pázmány Peter

(1570 – 1637)

Pázmány, [1]...jpg
Protireformný spisovateľ, zakladateľ trnavskej univerzity. V Znieve pôsobil v roku 1616.

Polóniová Mária

Polóniová[1]...jpg
Profesorka – nestorka znievskeho gymnázia, kde učila 40 rokov (1919 - 1959). Dcéra Ernesta Polóniho. 

 

Ratkoš Peter

(1921 - 1987)

Slovenský historik podieľajúci sa na vedeckom a inštitucionálnom etablovaní slovenskej histografie po roku 1948, študent gymnázia v Kláštore pod Znievom. Jeho viaceré práce (najmä k téme Veľkej Moravy) sú dodnes citované a odporúčané vyučujúcimi študentom k štúdiu. 

Szöllösi Benedikt

(1609-1656)
Profesor na teologickom kolégiu v Znieve. Zostavovateľ prvého katolíckeho spevníka Canthus catholici. Pochovaný v Kláštore pod Znievom. 

Škultéty Jozef

(1853 - 1948)

Škultéty Joyef.jpg
Študent maďarského učiteľského ústavu v Znieve. Doktor filozofie, vedec, spisovateľ, publicista, prekladateľ, novinár, univerzitný profesor a správca Matice slovenskej.

Štilla Miloš

(1929 - 2010)

Štilla, Milos.jpg
Študent znievskeho gymnázia. Profesor, historik, publicista. Zanietený znalec dejín Znieva. Autor viacerých publikácií o Znieve.

Tajovský Jozef Gregor

(1847 - 1940)

Tajovský Jozef Gregor.jpg
Významný slovenský prozaik a dramatik. Študent maďarského učiteľského ústavu, v ktorom bol pre slovenské zmýšľanie neustále prenasledovaný. Bol dobrým pomocníkom pre znievskych ochotníkov, pomáhal pri úprave a režírovaní divadelných hier. Zo znievskeho prostredia napísal divadelnú hru Statky – zmätky.

Urbánek Ferko

(1858 - 1934)

Urbánek Ferko.jpg
Študent gymnázia. Spisovateľ – dramatik. Martin Čulen, riaditeľ gymnázia, mu dovolil založiť študentský divadelný súbor.

 

Zachej Samuel Jaroslav

(1841 - 1918)

Zachej.jpg

Po Martinovi Čulenovi bol druhou najväčšou postavou na znievskom gymnáziu. Učiteľ, novinár, prekladateľ, národný dejateľ.


Zechenter – Laskomerský Gustáv

(1824 - 1908)

Laskomersky Zechenter Gustav.jpg
Častý návštevník Znieva, gymnázia a osobne Martina Čulena. Tento slovenský spisovateľ – humorista okrem finančných a materiálnych podpôr venoval znievskemu gymnáziu dielo Lipovianska maša.

 

Z knihy Miloša Štillu Prínos Znieva pre slovenské dejiny, 1968

Z knihy Miloša Štillu a Vladimíra Šišana Kláštor pod Znievom v dejinách národa, 2004

Fotografie zo zbierok ALU SNK


 

webygroup

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19463445

Úvodná stránka