Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kláštor pod Znievom

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:MK-3674/2019/1.1
Zmluvná strana 1:Obec Kláštor pod Znievom
Zmluvná strana 1 IČO:00316733
Zmluvná strana 2:Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO:00165182
Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2019 číslo: MK-3674/2019/1.1
Predmet:poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu s názvom Reštaurovanie súboru náhrobníkov rodiny Toscek na cintoríne v Kláštore pod Znievom č. ÚZPF 656/1 - 5, 3. etapa
Cena *:15 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:30.8.2019
Dátum zverejnenia zmluvy:16.9.2019
Dátum účinnosti zmluvy:11.9.2019
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 48
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
NZ/2/2018Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod ZnievomZmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ/2/2018Prenajímateľ, ako správca majetku obce Kláštor pod Znievom prenecháva do nájmu so súhlasom zriaďovateľa nájomcovi nebytové priestory v budove ZŠ v KpZ, ktorý pozostáva z priestorov telocvične , posilovne, WC a kúpelne so sprchami v celkovej výmere 290 m2. - tréningy futbalovej mládeže0,00 €2.11.2018
PHZ-OPK1-2018-002506Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. PHZ-OPK1-2018-002506Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 526/2010 Z.z. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: Prístavba garáže k hasičskej zbrojnici v KPZ. 30 000,00 €8.11.2018
129815 08U02Environmentálny fondZmluva č. 129815 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Predmetom zmluvy je úprava zml. podmienok, práv a povinností zml. strán pri poskytnutí podpory z fondu pomocou dotácie príjemcovi za účelom spolufinancovania realizácie projektu Rekonštrukcia základnej školy 180 000,00 €27.10.2018
128415 08U03Environmentálny fond, BratislavaZmluva č. 128415 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie pri poskytnutí podpory z fondu pomocou dotácie príjemcovi za účelom spolufinancovania realizácie projektu Stredisko na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.  129 971,00 €29.10.2018
NZ/4/2018Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod ZnievomNájomná zmluva č. 4/2018Prenajímateľ, ako správca majetku obce Kláštor pod Znievom prenecháva do nájmu so súhlasom zriaďovateľa nájomcovi nebytové priestory v budove ZŠ v KpZ, ktorý pozostáva z priestorov učební a príslušných WC.0,00 €15.10.2018
NZ/3/2018Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod ZnievomZmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2018Prenajímateľ, ako správca majetku obce Kláštor pod Znievom, prenecháva do nájmu so súhlasom zriaďovateľa nájomcovi nebytové priestory v budove Základnej školy v Kláštore pod Znievom, ktoré pozostávajú z priestorov telocvične, posilňovne, WC a kúpelne so sprchami o celkovej výmere 290 m2. 0,00 €15.10.2018
SOÚ//1/2018MADE spol. s r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovPrevádzkovateľ v zmysle § 34 ods.1 ZOOÚ poveruje sprostredkovateľa , aby v jeho mene spracúval ososbné údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a Hlavnej zmluve.0,00 €15.10.2018
ZNNP 1/2018Spoločnosť Joga v dennom živote pobočka MartinZmluva o nájme nebytových priestorov č. ZNNP 1/2018Prenájom nebytových priestorov Spoločenskej miestnosti v KpZ, časti Lazany, nájomcovi za účelom cvičenia jogy.0,00 €18.10.2018
49/POD-506/18Slovenská agentúra životného prostrediaZmluva č. 49/POD-506/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny Predmetom zmluvy je úprava zml. podmienok, práv a povinností zml. strán pri poskytnutí podpory z fondu pomocou dotácie príjemcovi za účelom spolufinancovania realizácie projektu Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha4 702,50 €18.10.2018
ZOD/2/2018Martin Petrovič - MDM realizácie, MošovceZmluva o dielo č. ZOD/2/2018Zhotovenie diela Tréningové a zápasové ihrisko pre mládež, v obsahu a rozsahu podľa priloženého reozpočtu a opisu prác, ktoré určujú charakteristiku diela.13 283,00 €1.10.2018
3461/2018Nadácia Teso, BratislavaDarovacia zmluva č. 3461/2018Darovanie finančných prostriedkovv celkovej výške 600 EUR  600,00 €27.9.2018
PR/4/2018WOOD-HOUSE, s.r.o.Zmluva o propagácii a reklame č. PR/4/2018Propagácia firmy objednávateľa u dodávateľa preostredníctvom činností, ktoré zabezpečuje dodávateľ pri prípežitosti: Kláštorský jarmok, dňa 1. 9. 2018 500,00 €31.8.2018
PR/2/2018STAVEKO-SK, a.s.Zmluva o propagácii a reklamePropagácia firmy objednávateľa u dodávateľa prostredníctvom činností, ktoré zabezpečuje dodávateľ pri príležitosti: Kláštorský jarmok, dňa 1.9.2018. 500,00 €30.8.2018
PR/3/2018G-TERM Slovensko, s.r.o.Zmluva o propagácii a reklame č. PR/3/2018Propagácia firmy objednávateľa u dodávateľa prostredníctvom činností, ktoré zabezpečuje dodávateľ pri príležitosti Kláštorský jarmok, dňa 1.9.20183 000,00 €31.8.2018
1/2018/OOBrantner Fatra s.r.o.Zmluva o reklame č. 1/2018/OOZhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť reklamu objednávateľovi - zverejnenie obchodného mena, loga a činnosti (rekl. banner) - v rámci kultúrnej akcie Kláštorský jarmok 300,00 €31.8.2018
Položky 1-15 z 48
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 54
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
DZ/1/2017Nadácia poštovej bankyDarovacia zmluva Bezplatné prenechanie daru darcom obdarovanému 850,00 €19.12.2017nestanovený
PV/1/2017Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxeOdborná prax žiakov Obchodnej akadémie v Martine: študijný odbor OA - 3. a 4. ročník, študijný odbor SCR - 3. a 4. ročník0,00 €20.12.2017nestanovený
17/23/012/28Úrad práce sociálnych vecí a rodiny MartinDohoda č. 17/23/012/28 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, kt. je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ. 0,00 €15.11.2017nestanovený
MT 001 16 11 2017Jaromír Remiš REMISZmluva o poskytovaní technickej službyPoskytovanie technických služieb podľa § 7 odst. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov.0,00 €16.11.2017nestanovený
NZ/10/2017Základná škola Františka HrušovskéhoNájomná zmluva č.10/2017 o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ, ako správca majetku obce Kláštor pod Znievom prenecháva do nájmu so súhlasom zriaďovateľa nájomcovi nebytový priestor v budove Základnej školy v Kláštore pod Znievom, ktorý pozostáva z priestorov učební a príslušných WC. 0,00 €16.11.2017nestanovený
NZ/9/2017Základná škola Františka HrušovskéhoNájomná zmluva č.9/2017 o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ, ako správca majetku obce Kláštor pod Znievom prenecháva do nájmu so súhlasom zriaďovateľa nájomcovi nebytové priestory v budove Základnej školy v Kláštore pod Znievom, kt. pozostáva z priestorov telocvične, šatne, WC a kúpeľne so sprchami o celkovej výmere 290 m2.0,00 €15.11.2017nestanovený
NZ/8/2017Základná škola Františka HrušovskéhoZmluva č.8/2017 o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ, ako správca majetku obce Kláštor pod Znievom prenecháva do nájmu so súhlasom zriaďovateľa nájomcovi nebytové priestory v budove Základnej školy v Kláštore pod Znievom, ktorý pozostáva z priestorov telocvične, šatne, WC a kúpeľne so sprchami o celkovej výmere 290 m2. 0,00 €27.10.2017nestanovený
17/23/010/11Úrad práce sociálnych vecí a rodiny MartinDohoda č. 17/23/010/11 o pomoci v hmotnej núdzi platnom zneníaplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe0,00 €10.11.2017nestanovený
D1/03/2016For Euro - consultig, s. r. o.Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní konzultačných služiebPoskytovanie konzultačných služieb v oblasti implementácie projektu, financovaného z NFP0,00 €8.11.2017nestanovený
D1/02/2016Ing. arch. Vladimír Hladký - CREATDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2016Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na realizáciu stavby Zateplenie administratívnej budovy. 0,00 €19.10.2017nestanovený
8/2017Jaromír Remiš REMISZmluva o dielo na dodávku a inštaláciu kamerového systému v priestoroch obce kláštor pod Znievom č. 8/2017Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť v prospech objednávateľa dodávku a inštaláciu kamerového systému v obci KpZ8 302,00 €16.10.2017nestanovený
1/2017/044Generali Poisťovňa, a. s. Zmluva o vzájomnej spolupráci a propagácii Usporiadateľ sa zaväzuje propagovať poisťovňu ako partnera v rámci akcie Kláštorský jarmok 2017, za čo sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť usporiadateľovi finančnú odplatu. 170,00 €30.8.2017nestanovený
SD 01-10/2017M PRO, s. r. o. Mandátna zmluvazabezpečenie stavebného dozoru na stavbe: Obnova Obecného úradu v Kláštore pod Znievom5 100,00 €17.10.2017nestanovený
7/2017Mgr. art. Tomáš OvsiankaZmluva o dielo vykonanie odborných reštaurátorských prác na NKP: 4. etapa - záverečná, reštaurovanie NKP, spiatočná montáž 6 600,00 €10.10.2017nestanovený
123544 08U02Environmentálny fondZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieÚprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu Rekonštrukcia materskej školy  195 000,00 €15.9.2017nestanovený
Položky 1-15 z 54
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 71
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
10/2016Ján Krško a ďalšíZmluva o nájme pozemkuPrenájom pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Kláštor pod Znievom0,00 €30.12.2016nestanovený
2/00096/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o propagácii a reklamePropagácia firmy objednávateľa u dodávateľa3 000,00 €24.11.2016nestanovený
1/2016Slovenská sporitelňa, a.s.Zmluva o bežnom účteZriadenie účtu0,00 €25.10.2016nestanovený
9/39/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomNájomná zmluvaNájom nebytových priestorov v budove Základnej školy FH, Kláštor pod Znievom - volejbalové tréningy 0,00 €15.10.2016nestanovený
2/00086/2016SAND SK, s.r.o., MartinZmluva o dieloZhotovenie diela Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kláštore pod Znievom 161 592,41 €nestanovenýnestanovený
119843 08U03/10/00067/2016Environmentálny fond, BratislavaZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fonduÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností66 319,00 €21.11.2016nestanovený
0799/2016/CE/11/00067Slovenská sporiteľňa, a.s., BratislavaZmluva o poskytnutí peňažného daruPoskytnutie peňažného daru vo výške 300,- € - 2. ročník Kláštorského jarmoku. 300,00 €24.11.2016nestanovený
47/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.11.2016nestanovený
38/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €29.11.2016nestanovený
37/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €25.11.2016nestanovený
35/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €2.9.2016nestanovený
32/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.11.2016nestanovený
28-2.c./00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €2.11.2016nestanovený
28/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €28.9.2016nestanovený
25/00047/2016Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €23.9.2016nestanovený
Položky 1-15 z 71
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 74
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
988/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €8.12.2015nestanovený
986/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €8.12.2015nestanovený
895/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €25.11.2015nestanovený
894/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €25.11.2015nestanovený
867/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €20.11.2015nestanovený
694/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.10.2015nestanovený
704/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €20.10.2015nestanovený
584/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €28.9.2015nestanovený
560/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €22.9.2015nestanovený
545/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.9.2015nestanovený
544/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €22.9.2015nestanovený
531/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €16.9.2015nestanovený
517/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €11.9.2015nestanovený
512/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €10.9.2015nestanovený
509/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €9.9.2015nestanovený
499/2015Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €7.9.2015nestanovený
1110/2015Ing. Jozef Adamkovič - zodpovedný auditorZmluva o poskytovaní auditorských služiebZabezpečenie auditu účtovnej závierky, výročnej správy...2 000,00 €30.12.201520.12.2016
1109/2015Ing. Jozef Adamkovič - zodpovedný auditorZmluva o poskytovaní auditorských služiebZabezpečenie auditu účtovnej závierky, výročnej správy...2 000,00 €23.12.201531.12.2015
Slovenská sporitelňa, a. s. Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty SLSP, a.s.0,00 €22.12.2015nestanovený
534Slovenská sporitelňa, a. s. Zmluva o zmenkovom vyplňovacom právePoskytnutie úveru0,00 €22.12.2015nestanovený
Položky 1-20 z 74
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 35
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7696/2014/LSR/747SR - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská BystricaProtokol o prechode majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcíPrechod majetku - nehnuteľnosť v k. ú. Lazany (športový objekt) z vlastníctva SR-LESY do vlastníctva obce 0,00 €24.11.2014nestanovený
278/AUOC/2014/3Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o používaní služieb internetbankinguPoužívanie služieb internetbankingu0,00 €20.11.2014nestanovený
GG/01/KpZ2/2014GASTRO GLOBAL s. r. o.Kúpno-predajná zmluvaZákladná škola - kuchyňa0,00 €23.9.2014nestanovený
GG/01/KpZ1/2014GASTRO GLOBAL s. r. o.Kúpno-predajná zmluvaKúpa tovaru0,00 €19.9.2014nestanovený
9092314RIPLAST s. r. o.Zmluva o dieloDodávka a montáž plastových okien0,00 €24.9.2014nestanovený
278/AUOC/2014/1Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o zmenkovom vyplňovacom právezabezpečenie pohľadávky z úverovej zmluvy0,00 €16.8.2014nestanovený
278/AUOC/2014/2Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o účteposkytovanie bankových produktov0,00 €16.8.2014nestanovený
278/AUOC/2014Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o úvereposkytnutie úveru 280 000,00 €16.8.2014nestanovený
252/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
21/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
268/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
116/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
82/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €20.5.2014nestanovený
267/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
114/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
174/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
115/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
258/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
81/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
144/2014Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €19.5.2014nestanovený
Položky 1-20 z 35
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 56
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
560/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €5.12.2013nestanovený
569/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach 0,00 €5.12.2013nestanovený
417/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach 0,00 €5.12.2013nestanovený
211/ 2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach 0,00 €5.12.2013nestanovený
487/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €5.12.2013nestanovený
453/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €5.12.2013nestanovený
563/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €9.12.2013nestanovený
408/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €9.12.2013nestanovený
578/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €9.12.2013nestanovený
594/2013Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach0,00 €18.12.2013nestanovený
/.2013Vysoká škola výtvarných umení v BratislaveDarovacia zmluva0,00 €20.11.2013nestanovený
/ 2013 DJ STAV s. r. o.Mandátna zmluva 400,00 €26.3.2013nestanovený
01/2013CREAT, s. r. o.Zmluva o dielo9 984,00 €5.1.2013nestanovený
/ 2013Daniel Holota DH DACHZmluva o dielo11 155,00 €31.7.2013nestanovený
337/2013Daniela PosováZmluva o dielo10 000,00 €15.6.2013nestanovený
/ 2013Ing. Viera BlažekováZmluva o poskytnutí autorských služieb  700,00 €15.12.2013nestanovený
211/2013Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €15.5.2013nestanovený
48/2013Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €4.2.2013nestanovený
155/2013Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €8.4.2013nestanovený
519 /2013Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €12.11.2013nestanovený
Položky 1-20 z 56
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 43
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
/2012restART s. r. o.Zmluva o dielo17 464,00 €6.8.2012nestanovený
863/2012Mgr. art. Tomáš OvsiankaZmluva o dielo0,00 €19.9.2012nestanovený
554/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomKúpna zmluvaParc. č. KN-C 253/29 - ostatné plochy o výmere 150 m230,00 €5.5.2012nestanovený
553/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomKúpna zmluvapozemok parcela KN-C č. 429/70 v k.ú. Kláštor pod Znievom 460,00 €11.3.2012nestanovený
552/2012Obec Kláštor pod ZnievomKúpna zmluvapredaj bytového a nebytového priestoru33 000,00 €10.3.2012nestanovený
551/2012Obec Kláštor pod ZnievomKúpna zmluvapredaj bytového priestoru 392,00 €10.3.2012nestanovený
268512/2012Martin Richter - RIPLASTZmluva o dielo č. 268512 674,16 €8.12.2012nestanovený
42/2008Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2012nestanovený
35/2008Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2012nestanovený
40/2008/Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2012nestanovený
498/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €27.2.2012nestanovený
499/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €21.1.2012nestanovený
501/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €21.1.2012nestanovený
494/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €27.1.2012nestanovený
491/2012Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €2.1.2012nestanovený
493/2012Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €27.1.2012nestanovený
492/2012Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €26.1.2012nestanovený
495/2012Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €30.1.2012nestanovený
497/2012Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €10.2.2012nestanovený
503/2012Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o prenájme miesta na pohrebisku 0,00 €17.5.2012nestanovený
Položky 1-20 z 43
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 45
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
052011Anton Šnírer a Želmíra ŠnírerováDohoda o určení vlastníckych práv k nehnueľnostiamparcely KN-C č. 743 a 744, k.ú. Kláštor pod Znievom0,00 €20.7.2011nestanovený
072011Ladislav JakubecZmluva o dieloRekonštrukcia sociálnyhch zariadení v budove MŠ Kláštor pod Znievom8 052,52 €19.7.2011nestanovený
171411Martin Richter - RIPLASTZmluva o dieloVýmena plastových okien na južnej a severnej strane budovy ZŠ Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom18 827,22 €19.7.2011nestanovený
/2011Predávajúci : Obec Kláštor pod ZnievomKúpna zmluvaparcela KN-C č. 496/6 a KN-C 496/7 v k.ú. Kláštor pod Znievom 395,00 €14.5.2011nestanovený
159/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
158/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
157/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
156/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
155/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
153/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
152/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
148/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
146/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
145/2011Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku0,00 €21.1.2011nestanovený
54/2011Obec Kláštor pod ZnievomZmluva 300,00 €9.1.2011nestanovený
1/2011Ladislav JakubecZmluva o dielo8 052,52 €30.6.2011nestanovený
2/2011Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o nájme nebytových priestorov0,00 €30.6.2011nestanovený
3/2011Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o nájme nebytových priestorov0,00 €30.6.2011nestanovený
5/2011Martin Richter - RIPLASTZmluva o dielo18 827,22 €28.6.2011nestanovený
685/2011Obec Kláštor pod ZnievomZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách0,00 €21.1.2011nestanovený
Položky 1-20 z 45
Zmluvy » subjekt: Obec Kláštor pod Znievom » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 22
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M970/D1Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuzmeny niektorých článkov zmluvy evidovanej pod číslom KŽP-PO4-SC431-2017-19/M9700,00 €24.9.2019nestanovený
NFA 1455/2019Národní filmový ústav, příspěvková organizaceLicenčná a podlicenčná zmluvaposkytnutie oprávnenia užiť predmety ochrany vymedzenej touto zmluvou - audiovizuálne diela Škola základ života a Cesta do hlubin študákovy duše (jedna projekcia každého filmu v časovom rozsahu 03. - 06.10.2019 300,00 €1.10.2019nestanovený
MK-3674/2019/1.1Ministerstvo kultúry Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2019 číslo: MK-3674/2019/1.1poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu s názvom Reštaurovanie súboru náhrobníkov rodiny Toscek na cintoríne v Kláštore pod Znievom č. ÚZPF 656/1 - 5, 3. etapa15 000,00 €11.9.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00092-5František GriglákZmluva o zabezpečení účnikovaniahudobná produkcia a vystúpenie p. Františka Grigláka 300,00 €31.8.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00092-4Pavol HammelZmluva o zabezpečení účnikovaniahudobná produkcia a vystúpenie p. Pavla Hammela1 500,00 €31.8.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00004-171Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. Zmluva o propagácii a reklamepropagácia firmy objednávateľa u dodávateľa s cieľom zabezpečenia podpory spotreby pitnej vody a prostredníctvom činností, ktoré zabezpečuje dodávateľ pri príležitosti usporiadania kultúrneho podujatia Kláštorský jarmok 20191 000,00 €28.8.2019nestanovený
SK03/2019Chase art s. r. o.Zmluva č. SK03/2019 o účinkovaní Jožky Černého s cimbalovou muzikouzaistenie vystúpenia Jožky Černého s cimbalovou muzikou dňa 31.08.20190,00 €27.8.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00004-143Brantner Fatra s. r. o. Zmluva o reklame zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť reklamu objednávateľovi - zverejnenie obchodného mena, loga a činností (reklamný banner) - v rámci kultúrnej akcie 5. ročník - Kláštorský jarmok, ktorá sa bude konať 31.08.2019 a zaväzuje sa objednávateľovi doložiť doklad o zverejnení reklamy v priestoroch podujatia 400,00 €27.8.2019nestanovený
192/T/OK-2019Žilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie č. 192/T/OK-2019poskytnutie a použitie schváleného finančného príspevku - pridelenej dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2019 č. 2/2019 podprogram Kultúra vo výške 500 eur na Kláštorský jarmok 2019 500,00 €7.8.2019nestanovený
5819Ing. arch. Anna GočováMandátna zmluva č. 5819Mandatár sa zaväzuje, že bude obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu s názvom Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Kláštor pod Znievom 2 500,00 €10.7.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00092-3Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019 poskytnutie dotácie za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie 3 984,00 €9.7.2019nestanovený
1/2019/OŠaŠ/T/1.11/OŽilinský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/T/1.11/Oposkytnutie a použitie schváleného finančného príspevku - pridelenej dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2019 č. 1/2019 podprogram Aktívny človek = aktívna spoločnosť vo výške 500 eur na Znievske dni cyklistiky  500,00 €9.7.2019nestanovený
54/2019Top privacy services s.r.o.Zmluva č. 54/2019 o poskytovaní služiebposkytovanie služieb a poradenstva v oblasti zabezpečenia ochrany osobných údajov spracúvaných u objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok, ktoré sú bližšie vymedzené v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 tejto zmluvy0,00 €5.7.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00089-1Survey plus s.r.o.Mandátna zmluva č. OCÚ-S2019/00089-1výkony stavebného dozoru na stavbe: Zateplenie administratívnej budovy, Kláštor pod Znievom, č. p. 276/6 a 276/7, v rozsahu uvedenom v tejto zmluve3 120,00 €20.6.2019nestanovený
OCÚ-S2019/00088-1Spoločnosť Joga v dennom živote pobočka MartinZmluva o nájme nebytových priestorov č. OCÚ-S2019/00088-1prenájom nebytových priestorov Spoločenskej miestnosti v KpZ, časti Lazany, nájomcovi za účelom cvičenia jogy. 273,00 €20.6.2019nestanovený
Položky 1-15 z 22

webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

19511061

Úvodná stránka